Serverrum

Racktech har lång erfarenhet av serverrum från hundratals installationer över hela Norden. Med utgångspunkt i era behov skapar vi en optimal lösning med fokus på säkerhet, energieffektivitet, skalabilitet och enkel hantering. Kontakta oss för ett första samtal om hur vi kan hjälpa er!

Skapa en standard i serverrummet

Utgå redan ifrån början med att skapa er en standard av hur ni installerar er utrustning. Då all utrustning idag är rackmonterbar så gäller det i första hand att skapa en bra och säker elförsörjning.

De flesta servers har redundanta kraftaggregat och det är därför lämpligt att strömförsörja utrustningen från olika ellister (PDU:er) som matas från olika faser och ev. från olika UPS system. Detta för att på ett enkelt sätt garantera en bra strömförsörjning och en hög tillgänglighet. Serverrack mäts i termer av rackenheter, vanligen skrivs det som ”U” och en rackenhet motsvarar 44.45mm (1,75 inch) i höjd. Ett serverrack rymmer mycket utrustning då en vanlig server oftast är 1U till 2U i höjd.

Bredden på serverrack varierar mellan 600 och 800 mm och djupet är minimum 1000 mm upp till 1300 mm. Vissa serverrack kommer med justerbara bakre fästen och de flesta rackmonterade servrar kommer med justerbar monteringssats som kan användas så länge som det finns tillräckligt djup för servern. Om racket är utrustat med justerbara bakre fästen så kan utrustning med olika djup monteras i samma serverrack och man spar på så sätt plats och kostnader för ytterligare rack.

En typisk fullhöjdsrack är 42U och halv-höjd motsvarar 24U. Andra alternativ finns, inklusive ljuddämpade varianter och rack som är uppdelade i olika sektioner med lås för varje sektion.

Även mindre organisationer har mycket att vinna på att ha ett avskilt serverrum. Det handlar inte bara om att minimera risken för åtkomst eller stöld, det handlar lika mycket om att slippa det buller som servers avger samt att man i ett serverrum kan hålla ett klimat som är optimalt samtidigt som man har kontroll på andra miljöfaktorer som fukt, rök och brand.

Vi hjälper er gärna att ta fram en lösning som passar er utifrån er situation och de driftkrav ni har. Välkommen att kontakta oss!

Kablage – skapa standard

En nyinstallation i ett rack är ofta relativt enkel och blir ofta snyggt gjord. Men med tiden tenderar antalet kablar och enheter i racket att öka och ofta skall en kompletterande installation gå snabbt för att minimera driftavbrott. Den en gång prydliga installationen blir över tid en rätt trasslig historia.

Även för kablaget är det viktigt att skapa en standard och att sedan hålla sig till den. Använd gärna färgkodat kablage där varje funktion eller utrustning har sin färg. Detta kan ske genom val av kablar i olika färg eller genom att man märker kablaget på ett bra sätt. Den dagen ett fel inträffar är det mycket enklare att snabbt kunna lokalisera rätt kablage vilket underlättar felsökning och installation. Var noga med märkning och dokumentation, även om det är gäller ett relativt litet system. Det som kan vara uppenbart när man installerar kan lätt missas av en ny medarbetare eller en leverantör i uppdrag att arbeta med vissa delar av systemet.

Det finns bra och enkla lösningar för märkning av kablage i tekniska miljöer. En märkning i en sådan miljö ställer andra krav än en vanlig kontorsmiljö och därför skall man använda en för ändamålet anpassad skrivare, exempelvis BMP21 eller BMP51. Största fördelen är självklart att man då får en märkning som man vet verkligen sitter kvar på kablaget. Samtidigt är det skrivare som är snabba och lätta att arbeta med.

Kyla

Serverutrustning genererar ofta mycket värme och samtidigt som formatet minskar på utrustningen så tenderar dom att avge mer värme. Höga temperaturer påverkar i högsta grad utrustningen vilket gör det viktigt att redan från början planera för en bra kylning.

Höga temperaturer kan dramatiskt förkorta utrustningens livslängd och skapa olika typer av driftproblem. Hur man väljer att kyla beror helt och hållet på hur det ser ut i det specifika fallet, hur stor miljö man har, hur utrymmet ser ut osv.

Lösningar med kyla direkt i serverracket blir allt vanligare då det ger fördelar med kylning direkt mot den utrustning som genererar mest värme. Det finns många andra lösningar. I ett litet utrymme kanske det räcker med att göra en smart installation för att använda den kyla som finns sen tidigare i utrymmet.

I större miljöer kyler man ofta serverrummet och skapar separata varma och kalla gångar för att få optimal effekt. Den typen av lösningar passar även bra om man vill återvinna värmen från utrustningen för uppvärmning av andra delar av lokalerna.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift